Informació del producte

Sistema de gestió integral del cicle de vida de les infraestructures sanitàries. Aplicació integral de gestió del cicle de vida de les infraestructures sanitàries en totes les seves fases.

Característiques

Alineació: sistematització i control de processos

Disseny: Lean i IDP​, Gestió de canvis intel·ligents, IA, Design Check​

Planificació: Modelat 3D, RV, Simulació funcional​

Posada en marxa: BI per integritat​

Operació: IA estrès operacional i demanda​, IoT predictives​

Gestió: Big Data per a la millora de processos, Simulador d’escenaris, aprenentatge automàtic.​

Base de dades amb informació determinant

Integració amb sistemes d’informació econòmics i assistencials

Beneficis

Reducció de costos i increment d’eficiència per la major capacitat de planificació i control de les diferents etapes

Eficiència dels processos de gestió d’infraestructura base solució integral i bessó virtual

Informació i analítica per a la presa de decisions

Automatització de processos:

- Disseny funcional

- Previsió pla obsolescència

Optimització de la infraestructura: d’acord amb big data d’utilització, disponibilitat, costos, entre altres

Dirigit a

Centres de salut amb hospitalització, ambulatoris, xarxes de centres, laboratoris i centres de diagnòstic. Propietat, gestors de serveis generals, gestors de manteniment, gestors d’infraestructures i empreses de serveis.

    SUPORT A LA GESTIÓ

  • Anys:Nou
  • Referències: 0

beHbuilding

Sol·licita més informació