Informació del producte

Sistema de gestió d'expedients. Plataforma online que optimitza la gestió dels processos de qualsevol entitat i les relacions entre els seus usuaris.

Característiques

Gestió d’expedients i documents electrònics per optimitzar la gestió interna.

Automatització dels fluxos de treball. BPM WorkFlow.

Parametritzat pels processos de contractació pública.

Digitalització segura de documents, registre d’entrada i sortida.

Gestió documental, signatura electrònica i circuits de validació.

Panell d’indicadors amb estadístiques destacades, tasques i avisos.

Beneficis

Modular i escalable

Relacions G2C

Usabilitat i facilitat d'ús

Interoperabilitat i seguretat

Fomenta el treball en equip

Innovació i col·laboració

Usabilitat i facilitat d’ús​

Facilitat d’integració​

Dirigit a

Gestors de processos, departaments de compres, departaments d’atenció al client, qualitat, recursos humans, qualsevol departament que gestioni expedients. S’aplica a centres de salut amb hospitalització, ambulatoris, xarxes de centres, laboratoris i centres de diagnòstic.

    SUPORT A LA GESTIÓ

  • Anys: 6
  • Referències: >25

beHclic

Sol·licita més informació