Informació del producte

Gestor de manteniment i serveis generals. Software de Facility Management creat específicament per a la gestió integral de l’explotació de les infraestructures, incloent els serveis de manteniment, neteja, energia i seguretat laboral.

Característiques

Àrea de treball 100% configurable. Anàlisi i seguiment de les operacions de la infraestructura assistencial.

Base de dades d’operacions de manteniment, prevenció de riscos laborals i neteja segons normativa, fabricants.

Entorn adaptat a cada usuari i situació, fàcil d’utilitzar en tot tipus de dispositius.

Workflows per a la automatització dels fluxos de treball i interaccions amb usuaris.

Integració amb d’altres sistemes d’informació, màxima optimització de la informació.

Beneficis

Base de dades de manteniment preventiu

Gestor documental integrat i digital

Sistema CAU (centre d’atenció a l’usuari)

Connexió amb altres sistemes

Projectes de serveis

Personalitzable a cada usuari

Indicadors de nivell de servei

Comunicació amb BIM ​

Panell de control ​

Mobilitat (App mòbil off-line) ​

Personalització d’indicadors ​

Adquisició llicència SaaS ​

Dirigit a

Centres de salut amb hospitalització, ambulatoris, xarxes de centres, laboratoris i centres de diagnòstic. Propietat, gestors de serveis generals, gestors de manteniment, gestors d’infraestructures i empreses de serveis.

    SUPORT A LA GESTIÓ

  • Anys:15
  • Referències: >40

MantTest

Sol·licita més informació