Informació del producte

Gestió integral de pacients en tots els seus entorns assistencials.

Característiques

Història clínica electrònica, transversal i modular.

Interoperabilitat amb administració pública.

Seguretat i compliment de la LOPD.

Mòduls: urgències, visites ambulatòries, ingrés, intervencions quirúrgiques, Hospital de dia, gabinets i exploracions complementàries.

Funcionalitats avançades en: peticions i llistes d'espera, curs clínic, codificació, prescripció, pla assistencial, registres, gestió documental.

Fàcilment configurable i parametritzable per perfils segons àmbits de treball i tasques a realitzar.

Beneficis

Facilita als professionals les seves tasques diàries.

Optimitza la gestió dels recursos humans i materials.

Incrementa la seguretat d’accés i control a les HC, n'augmenta la disponibilitat i accessibilitat i en millora la qualitat.

Interoperabilitat amb altres sistemes de gestió.

Desenvolupament pròxim, adaptabilitat i flexibilitat.

Capacitat d’explotació de dades.

Dirigit a

Tota la xarxa de centres proveïdors de serveis de salut, tant de caràcter públic com privat, hospitalització, atenció primària, especialitzada, sociosanitària o residències. Professionals assistencials que volen realitzar una gestió clínica amb garanties de qualitat, seguretat i eficiència.

    SUPORT CLÍNIC

  • Anys: 5
  • Referències: >50

Metge amb història clínica

Sol·licita més informació