IS-PACS i Visor diagnòstic. RAIM PACS: RIS-PACS i Visor diagnòstic


Informació del producte

Sistema integral de gestió dels sistemes de diagnòstic per la Imatge, des de l’adquisició, gestió dels estudis, suport al diagnòstic, emmagatzemament i distribució

Característiques

PACS: Gestió de qualsevol imatge diagnòstica (RX, TC, RM, ECO, MX, MN, etc.) seguint l’estàndard DICOM.

RAIM Viewer. Visor pel diagnòstic per Radiòlegs i Medicina Nuclear. Visor clínic disponible.

RIS configurable per a la gestió dels fluxos de radiologia.

Integrable a altres sistemes d’informació i visors.

Escalable per a qualsevol tipus de centre: del petit al grans hospitals multicèntrics.

Instal·lable sobre maquinari propi, virtualitzable, i en entorn cloud.

Auditories, registre de control d’accessos, suportant normativa de protecció de dades, marcatge CE.

Beneficis

Millora dels processos: generació de dades sobre l’activitat que permetran optimitzar i flexibilitzar els processos.

Major satisfacció del pacient per la qualitat i seguretat percebuda i la gestió dels seus resultats.

Reducció de costos d’instal·lació i manteniment gràcies a la tecnologia estàndard que utilitza

Alta disponibilitat de dades i independència punt d’accés: accés des de internet.

Dirigit a

Sistema integral de gestió dels sistemes de diagnòstic per la Imatge, des de l’adquisició, gestió dels estudis, suport al diagnòstic, emmagatzemament i distribució.Serveis de Diagnòsitc per la Imatge. Professionals que treballen a l’entorn dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge i als Clínics.

    SUPORT CLÍNIC

  • Anys: 20
  • Referències: >100

imatge diagnòstic

Sol·licita més informació