Productes de suport a la gestióMint

Sistema de marketplace de llits entre hospitals i centres associats.

Més informació

Minerva

Sistema de gestió de Processos i Qualitat.

Més informació

Workplanner

Sistema de gestió expedients i digitalització. Eina de planificació avançada dels torns del personal.

Més informació

Arum

Predicció d'absentisme laboral.

Més informació

beHbill

Sistema de gestió de facturació per prestadors de salut.

Més informació

beHclic

Gestió d'expedients.

Més informació

beHbuilding

Sistema de gestió integral del cicle de vida de les infraestructures sanitàries.

Més informació

ProcuOS

Negociació electrònica per compres i gestió de proveïdors.

Més informació

Dribia

Estratègia de dades - disseny algorismes.

Més informació

MantTest

Gestió de manteniment i serveis generals.

Més informació

Aloe

Gestió territorial; mobilitat i ús de recursos.

Més informació

Apis

Optimització de fluxos i reducció de riscos a urgències.

Més informació

Rose

Predicció de reingressos hospitalaris.

Més informació