Informació del producte

Programa gestió horaris del personal. Eina de planificació avançada dels torns del personal, que permet fer-la més dinàmica, flexible i eficient.

Característiques

Eina eficaç per a l'optimització de la gestió horària i el còmput d'hores dels empleats.

Dimensionament de forma adequada de les plantilles.

Fomenta la participació dels empleats en la gestió dels recursos humans i desenvolupa una comunitat col·laborativa per assolir fites i objectius compartits.

Disposa de solucions sectorials: Anestèsia, Bloc quirúrgic, Urgències, Consultes externes.

Beneficis

Millora l'eficiència de la seva empresa amb informació real de la imputació de costos i millora de el seguiment pressupostari.

Automatització i eliminació de paper.

Millora de conciliació de la vida laboral i familiar.

Optimització del nivell de servei gràcies al motor algorítmic.

Millora de la gestió d' incidències i absentismes.

Integritat i fiabilitat dels procediments.

Millora l’explotació de dades a tots els nivells.

Dirigit a

Administració, recursos humans i comandaments intermedis. S'alica a hospitals, centres d'assistència primària, residències, sociosanitàris i dispositius ambulatoris.

    SUPORT A LA GESTIÓ

  • Anys: 8
  • Referències: 13

app Workplanner

Sol·licita més informació