Informació del producte

Gestió de dades d’organitzacions sanitàries. Sistema de gestió que potencia l'excel·lència i la qualitat de l’organització. Analítica de dades (BI), expedients rrhh, qualitat, comunicació interna, entre altres.

Característiques

Anàlisi: quadres de comandament a un clic.

Tasques: agilitza circuits i organitza equips

Documents: gestió completa segons ISO

Indicadors: Seguiment dels objectius

Benchmark: per establir bones pràctiques

Persones: talent i competències dels professionals

Plataforma de Comunicació interna

Disseny modular, parametritzable i adaptable

Beneficis

Suite de gestió empresarial integrada

Impuls del sistema de gestió i de qualitat

Gestió col·laborativa

Eina de gestió adaptada a l’organització

Alta capacitat d’anàlisi de dades (BI)

Dirigit a

Planificador dels serveis de salut i proveïdors de serveis sanitaris en tots els seus àmbits Alta direcció, direcció organització i sistemes, càrrecs executius (clínics, direcció, infermeria).

    SUPORT A LA GESTIÓ

  • Anys: 16
  • Referències: >50

professional salut

Sol·licita més informació